Τομείς Δραστηριότητας

To Δικηγορικό  Γραφείο Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & Συνεργάτες ασχολείται με τη γενική  δικηγορική πρακτική, η οποία περιλαμβάνει το εμπορικό δίκαιο, δίκαιο εταιριών, μεταφορικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, δίκαιο σημάτων και το αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο).

Νεοφύτου Δούκα 11, 10674, Κολωνάκι, Αθήνα

Τηλ. 210 3630017, Fax 210 3646674

law-sotiropoulos@ath.forthnet.gr